Ngày 4/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự ủy quyền như sau: