Ngày 4/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (TTDVĐGTS) Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) huyện Thăng Bình thông báo việc đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: QSD đất ở gồm 04 lô đất thuộc các xã Bình Trung, xã Bình Quế, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có giá khởi điểm từ 45.747.000 đồng/lô đến 128.520.000 đồng/lô; Diện tích từ 63 m2/lô đến 172 m2/lô; Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng/lô đến 25.000.000 đồng/lô; Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/01hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00, ngày 02/10/2019 tại TTPTQĐ huyện Thăng Bình.

3. Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 00, ngày 02/10/2019 (Trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của TTDVĐGTS Quảng Nam.

5.  Địa điểm nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: TTPTQĐ huyện Thăng Bình.

6.  Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản tọa lạc.

7. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’, ngày 04/10/2019, tại Hội trường TTPTQĐ huyện Thăng Bình. Đ/c: Số 282 đường Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Mọi chi tiết xin liên hệ: TTDVĐGTS Quảng Nam. Đ/c: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: (0235). 3812099 hoặc TTPTQĐ huyện Thăng Bình số điện thoại 0235.2486.129.