Ngày 4/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triểnViệt Nam – Chi nhánh Phố Núi ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi.

3- Tài sản đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BD 317792 do Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/3/2011 (đăng ký biến động ngày 24/12/2013;

- Thửa đất số 120E, tờ bản đồ số 10.

- Diện tích: 262,5 m2; Mục đích sử dụng: 50m2 đất ở và 212,5m2 đất trồng cây lâu năm.

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở: Lâu dài + Đất trồng cây lâu năm: 2043. Địa chỉ tại: Tổ 4, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm của tài sản là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

Nguồn gốc: Tài sản của ông Nguyễn Đức Đệ, CMND số 211310768 và bà Nguyễn Thị Hương, CMND 231056349 cư trú tại Tổ 4, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi chuyển giao bán đấu giá theo Hợp đồng uỷ quyền số 1129 đã được Văn phòng Công chứng Dương Thuỳ Trang tỉnh Gia Lai ký công chứng ngày 05/9/2019.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 26 và 27/9/2019 trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 01/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước bằng 5% giá khởi điểm của tài sản, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 01/10/2019, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.