Ngày 4/10/2019, đấu giá lô xe xúc, xe tải tự đổ và máy móc thiết bị tại tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 4/10/2019 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng ủy quyền như sau:

Tổ chức có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng. Địa chỉ: Số 32 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số nhà 040 Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

STT Lô

Tên tài sản

Biển số xe

Giá khởi điểm

( đồng)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)

Bước giá

 

1

Xe xúc Komasu PC200-8

29XA0356

1.000.000.000

150.000.000

5.000.000

2

Xe xúc Komasu PC200-8

29XA0355

950.000.000

142.000.000

5.000.000

3

Xe tải tự đổ Kamaz 55111

30V2823

199.500.000

29.900.000

2.000.000

4

Xe tải tự đổ Kamaz 65115

30V2720

247.000.000

37.000.000

2.000.000

5

Xe tải tự đổ Kamaz 55111

30V2376

189.000.000

28.000.000

2.000.000

6

3 Xe tải tự đổ Kamaz 65115

 

702.000.000

105.000.000

2.000.000

 

Xe tải tự đổ Kamaz 65115

30V2425

234.000.000

 

 

Xe tải tự đổ Kamaz 65115

30V2907

234.000.000

Xe tải tự đổ Kamaz 65115

30V2745

234.000.000

7

Dây chuyền quặng mangan

 

1.890.000.000

189.000.000

2.000.000

8

Hệ thống cấp điện quặng mỏ

Mangan

 

333.000.000

33.000.000

2.000.000

 

Tổng cộng

 

5.510.500.000

 

 

(Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm mười triệu năm trăm nghìn đồng)

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thế chấp thuộc quyền xử lý của ngân hàng.

2. Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng lô.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 16 tháng 09 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 25 tháng 09 năm 2019 đến ngày 26 tháng 09 năm 2019, tại thành phố Cao Bằng; xã Bạch Đằng, huyện Hòa An; xã Vĩnh Quý, huyện Hạ Lang.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 03 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố kết quả:

- Thời gian: Từ 08 giờ 30' ngày 04 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh  Cao Bằng.

- Địa điểm: SN 040, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 026.3.855032. Địa chỉ: SN 040, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.