Ngày 4/10/2019, đấu giá bàn ghế, thiết bị điện tử văn phòng và vật tư tồn kho tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Công ty Cổ phần Điện huyện Mộ Đức ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Điện huyện Mộ Đức; địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng, riêng từng lô tài sản của Công ty Cổ phần Điện huyện Mộ Đức, cụ thể: 

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Lô 01:Bàn, ghế, tủ (gỗ + sắt) các loại(có danh mục tài sản chi tiết kèm theo).

46.650.000

100.000

9.000.000

2.000.000

Lô 02:Thiết bị điện tử (máy tính + máy in, …) các loại (có danh mục tài sản chi tiết kèm theo).

9.100.000

50.000

1.800.000

500.000

Lô 03:Công cụ, dụng cụ văn phòng khác (có danh mục tài sản chi tiết kèm theo).

2.300.000

50.000

400.000

500.000

Lô 04:Công cụ, dụng cụ thiết bị điện (có danh mục tài sản chi tiết kèm theo).

4.200.000

50.000

800.000

500.000

Lô 05:Vật tư điện tồn kho (có danh mục tài sản chi tiết kèm theo).

27.700.000

100.000

5.000.000

1.000.000

Tổng Cộng

89.950.000

350.000

17.000.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Công ty Cổ phần Điện huyện Mộ Đức và Trung tâm không khấu trừ bất kỳ một khoản chi phí nào cho người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. Trường hợp đấu giá thành thì Công ty Cổ phần Điện huyện Mộ Đức xuất hóa đơn có thuế giá trị gia tăng cho người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.

Thời gian, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 01/10/2019 (giờ hành chính) tại kho của Công ty Cổ phần Điện huyện Mộ Đức; địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm mua và bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 01/10/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 01/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/10/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 03/10/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 4506201002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Quảng Ngãi (AGRIBANK); địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/10/2019 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và muốn biết chi tiết trực tiếp liên hệ đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.