Ngày 4/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2018 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Khu đất tại địa chỉ: Số 123, đường Bắc Sơn, khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

- Vị trí: Khu đất thuộc thửa đất số 190, tờ Bản đồ địa chính số 28 phường Hoàng Văn Thụ; Theo Mảnh trích đo địa chính số 37 - 2017 do Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 11/9/2017; Phía Đông: Giáp đường Bắc Sơn (rộng TB 4,4m); Phía Tây: Giáp khu dân cư (rộng TB 4,07m); Phía Nam: Giáp khu dân cư (có chiều dài gãy khúc 5,7 + 5,8 + 5,86 + 6,01 + 6,94 m); Phía Bắc: Giáp khu dân cư (có cạnh dài gãy khúc 13,22 + 2,85 + 8,56 + 5,92 m).

- Vị trí thửa đất thuộc vị trí 1 + 2 đường Bắc Sơn: đoạn 2 (từ đường Phan Đình Phùng đến đường Minh Khai).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

- Diện tích đất đấu giá: 135,0 m2 ; trong đó:

+ Diện tích nằm trong chỉ giới quy hoạch là: 9,3 m2 ;

+ Diện tích đủ điều kiện bán đấu giá là: 125,7 m2.

- Đơn giá khởi điểm: 51.000.000 đồng/m2.

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: 7.231.678.000 đồng (Bẩy tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm bẩy mươi tám nghìn đồng chẵn), trong đó:

+ Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất: 6.410.700.000 đồng;

+ Giá khởi điểm nhà cửa, vật kiến trúc trên đất: 820.978.000 đồng.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản bán đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 28/9/2018 tại khu đất (số 123, đường Bắc Sơn, khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn), nộp bằng tiền mặt 01 lần tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b. Tiền đặt trước: 1.400.000.000 đồng/1 hồ sơ (Một tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản số 229704070006688 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 119000088684 của Trung tâm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày01/10/2018 đến ngày 03/10/2018.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 01/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 04/10/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.870.985)./.