Ngày 4/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng  ủy quyền ngày 4/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 30 Lô đất ở đô thị và 22 lô đất đã thông báo lần thứ nhất số: 15/TB-Group ngày 14/8/2018 tại Khu đất sau Hạ tầng kỹ thuật kè bờ tả Sông Hồng, Tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, như sau:

TT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/lô đất)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tiền đặt trước
(đồng/lô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/ hồ sơ)

Giá khởi điểm

I

Khu Liền kề 3 (Gồm 30 Lô đất, tổng diện tích 2.689,0m2)

1

Lô số 01

144,0

3.600.000

90.000.000

500.000

518.400.000

2

Lô số 7,10,11,14,19,22,25

87,0

3.000.000

50.000.000

200.000

261.000.000

3

Lô số 2,3,4,5,6,8,9,12,13,15,16,

17,18,20,21,23,24,26,27,

28,29,30.

88,0

3.000.000

50.000.000

200.000

264.000.000

 

22 ô đất thông báo bán lại lần thứ 2.

 

I

Khu Liền kề 1 (Gồm 15 ô đất, tổng diện tích 1.734m2).

1

Ô số 2

99,0

3.000.000

50.000.000

200.000

297.000.000

2

Ô số 4

108,0

3.000.000

50.000.000

200.000

324.000.000

3

Ô số 16

115,0

3.000.000

50.000.000

200.000

345.000.000

4

Ô số 7, ô số 15

118,0

3.000.000

50.000.000

200.000

354.000.000

5

Ô số 8, ô số 14

121,0

3.000.000

50.000.000

200.000

363.000.000

6

Ô số 9, ô số 13

122,0

3.000.000

50.000.000

200.000

366.000.000

7

Ô số 10, ô số 12

123,0

3.000.000

50.000.000

200.000

369.000.000

8

Ô số 11

124,0

3.000.000

50.000.000

200.000

372.000.000

9

Ô số 17

111,0

3.000.000

50.000.000

200.000

333.000.000

10

Ô số 18

107,0

3.000.000

50.000.000

200.000

321.000.000

11

Ô số 19

102,0

3.000.000

50.000.000

200.000

306.000.000


I

Khu Liền kề 2 (Gồm 7 ô đất, tổng diện tích 686m2).

1

Ô số 1

147,0

3.000.000

50.000.000

200.000

441.000.000

2

Ô số 4

89,0

3.000.000

50.000.000

200.000

267.000.000

3

Ô số 7,8,9,10, ô 12

90,0

3.000.000

50.000.000

200.000

270.000.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19, 20, 21/09/2018 (Trong giờ hành chính), tại Khu đất sau Hạ tầng kỹ thuật kè bờ tả Sông Hồng, Tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá.

Thời gian địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 01 /10/2018, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai hoặc về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng trước 16h00 ngày 01/10/2018.

Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 01, 02, 03/09/2018, nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai số 0951001119999, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 04/10/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai. ĐT: 0978.715.968.