Ngày 4/10/2018, đấu giá Công trình kiến trúc thuộc kho chứa than Nghi Sơn; Công trình hạng mục khác, Công cụ, dụng cụ tại Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam - Công ty chế biến than Quảng Ninh – TKV ủy quyền vào ngày 4/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam - Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 04/10/2018.

- Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: Công trình kiến trúc thuộc kho chứa than Nghi Sơn; Công trình hạng mục khác; Công cụ, dụng cụ; Dụng cụ PCTT-TKCN và AT-BHLĐ. Toàn bộ tài sản này nằm trên mặt bằng kho chứa than Nghi Sơn có diện tích 57.000m2. (Khách hàng tham khảo phụ lục thông tin chi tiết của tài sản tại trụ sở Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu).

Tình trạng tài sản: là tài sản cố định gắn liền với đất thuê đã hết thời hạn thuê đất và các tài sản khác đã qua sử dụng. Khách hàng trúng đấu giá phải tự liên hệ với chủ đầu tư (Công ty ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Đại Dương) để làm thủ tục thuê lại mặt bằng hoặc trường hợp không thuê được mặt bằng thì phải tự tháo dỡ và vận chuyển các tài sản đã trúng đấu giá để bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư.

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho chứa than Nghi Sơn thuộc Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Đại Dương, thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

5. Tổng giá khởi điểm: 760.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi triệu đồng).

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, các khoản phí theo quy định của pháp luật, lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, chi phí tháo dỡ và vận chuyển. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí nói trên.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

6.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

6.2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn)

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

7.1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 18/09/2018 đến hết ngày 01/10/2018 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu.

7.2 Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực trạng tài sản đấu giá và tham khảo thông tin tài sản, hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu từ ngày 18/9/2018 đến hết ngày 21/09/2018(trong giờ hành chính)

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày 01/10/2018 đến hết ngày 03/10/2018 (Trong giờ hành chính)

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3500201017988 của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

8. Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức/Cá nhân được pháp luật Việt Nam cho phép tham gia đấu giá và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế do công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu ban hành

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản nêu theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456