Ngày 3/6/2019, đấu giá vật liệu thu hồi từ tháo dỡ công trình tại tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2019 do UBND xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang ủy quyền như sau: