Ngày 3/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2019 do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau: