Ngày 3/6/2019, đấu giá gỗ Keo sau khai thác tỉa thưa rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức thực hiện đấu giá khai thác gỗ rừng trồng vào ngày 3/6/2019 cụ thể như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá sản phẩm gỗ Keo sau khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ Dự án JBIC để trồng bổ sung cây bản địa, cụ thể như sau:

- Mặt hàng bán: Gỗ rừng trồng Keo lai hom

- Khối lượng: 3.360,8m3. Trong đó:

+ Gỗ nguyên liệu D < 15 cm: 836,4 m3

+ Gỗ gia dụng D => 15 cm: 2.524,2 m3

+ Quy cách gỗ: Dài từ 0,5m trở lên.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

- Giá khởi điểm: 4.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

Giá khởi điểm trên là giá tại bãi gom gỗ của bên bán (Tại hiện trường khai thác của bên A, tiểu khu 137 xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế). Chi phí bốc xếp lên phương tiện của bên mua do bên bán chịu.

Tiền đặt trước: 950.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi triệu đồng)

Bước giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

II. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ, THỜI HẠN NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối thiểu có 02 khách hàng tham gia đấu giá, không hạn chế vòng đấu tối đa, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Sau khi phiên đấu giá thành công, trong vòng 02 ngày, người trúng đấu giá phải ký kết hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp 01 lần đủ 100% số tiền trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm giao hàng:

Giao theo tiến độ khai thác của bên có tài sản.

Giao tại bãi gom của bên có tài sản: Tiểu khu 137 xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế

Sau khi tập trung khối lượng từ 20m3 trở lên bên có tài tài sản có trách nhiệm thông báo cho người trúng đấu giá nhận hàng. Thời gian giao hàng kể từ ngày bên trúng đấu giá và thanh toán đủ tiền theo kết quả đấu giá đến 30/4/2020.

III. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 03/06/2019 tại Khoảnh 7, tiểu khu 126, Khoảnh 3, tiểu khu 127 xã Hồng Tiền và Khoảnh 4,5, Tiểu khu 137 thuộc xã Bình Điền, thị xã Hương Trà;

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 31/05/2019 tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa và Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 31/05/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 29/05/2019 đến 16h30 ngày 31/05/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 03/06/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa; Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế; Điện thoại: 0234.3896274.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.