Ngày 3/6/2019, đấu giá 01 xe ô tô Toyota tại tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2019 do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau: