Ngày 31/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2019 do UBND xã Thắng Lợi ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Thắng Lợi.

3. Tài sản đấu giá: QSD 104 suất đất để xây dựng nhà ở tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

* Vị trí thôn Dương Hạ: Giá khởi điểm (GKĐ) từ 3,8 triệu/m2 đến 6 triệu/m2 (đấu 28 suất).

* Vị trí thôn Xâm Hồng: GKĐ từ 4 triệu/m2 đến 4,5 triệu/m2 (đấu 4 suất).

* Vị trí số 01 thôn Xâm Trong: GKĐ từ 4,5 triệu/m2 đến 7,8 triệu/m2 (đấu 7 suất).

* Vị trí số 02 thôn Xâm Trong: GKĐ từ 3,8 triệu/m2 đến 6 triệu/m2 (đấu 24 suất).

* Vị trí 1 thôn Phù Bãi: GKĐ 3,5 triệu/m2 (đấu 2 suất)

* Vị trí 2 thôn Phù Bãi: GKĐ từ 4 triệu/m2 đến 4,5 triệu/m2 (đấu 25 suất).

* Vị trí thôn Tầm Tang: GKĐ 3,5 triệu/m2 (đấu 1 suất).

* Vị trí thôn Phù Bãi: GKĐ từ 3,5 triệu/m2 đến 4 triệu/m2 (đấu 13 suất).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hs hoặc 200.000 đồng/hs

- Bước giá: 200.000 đồng/ m2.

4. Thời gian kiểm tra thực địa: Ngày 22/08/2019 và 23/08/2019 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào hồi 8h00’, ngày 31/08/2019 (thứ Bảy).

- Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND xã Thắng Lợi.

6. Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 12/08/2019 đến 17 giờ 00, ngày 28/08/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại UBND xã Thắng Lợi.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Cả ngày 28/08/2019 (Thứ 4) buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến hết giờ hành chính tại UBND xã Thắng Lợi.

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang.

ĐT: 0221.3933154; UBND xã Thắng Lợi. ĐT: 0936 787 545 (gặp đ/c Dũng)

và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. ĐT: 024.32115234 hoặc 0935378899.