Ngày 31/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2019 do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ủy quyền như sau:

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô - phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, gồ: 31 lô đất, cụ thể:

1.1. Quyền sử dụng đất ở, cụ thể: 

TT

Khu dân cư, lô đất đấu giá

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm(đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng/lô)

Bước giá(đồng)

Tiền hồ sơ(đồng)

I

Khu dân cư Minh Thanh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang(03 lô)

1

Lô đất ở biệt thự song lập tiếp giáp 2 mặt đường quy hoạch gồm: lô số 30

175,0

1.365.000.000

270.000.000

13.000.000

500.000

2

Các lô đất ở biệt thự song lập gồm: lô số 28, 29

200,0

1.300.000.000

260.000.000

13.000.000

500.000

II

Khu dân cư Tân Phát,phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang(03 lô)

1

Các lô đất gồm: LK-1-103; LK-1-125; LK-1-126

144,0

850.000.000

170.000.000

9.000.000

500.000

III

Khu dân cư tổ 18, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang(10 lô)

1

Lô đất số: 12, 13, 26, 35, 76, 79, 80, 81,82

100,0

450.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

2

Lô đất số 69

119,5

550.000.000

110.000.000

5.000.000

500.000

IV

Khu dân cư tổ 20 (Ngọc Kim), phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang

1

Khu D: Lô đất số 10

120,0

400.000.000

80.000.000

4.000.000

200.000

V

Khu tái định cư đường dẫn cầu Tân Hà và Nhà máy xi măng Tân Quang thuộc xóm 12, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

1

Các lô đất gồm: 20, 21, 22, 23

120,0

200.000.000

40.000.000

2.000.000

100.000

2

Các lô đất gồm: 42A, 43A

140,0

200.000.000

40.000.000

2.000.000

100.000

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Mục đích sử dụng: Đất ở.

1.2. Quyền sử dụng đất thuê: Khu thương mại, dịch vụ ẩm thực thành phố Tuyên Quang, cụ thể: 

 

TT

Khu dân cư, lô đất đấu giá

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm(đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng/lô)

Bước giá(đồng)

Tiền hồ sơ(đồng)

1

Lô số 5, 6, 8, 9

440,0

1.300.000.000

260.000.000

10.000.000

1.000.000

2

Lô số 10

476,0

1.700.000.000

340.000.000

15.000.000

1.000.000

3

Lô số 12, 13

352,0

1.100.000.000

220.000.000

10.000.000

1.000.000

4

Lô số 14, 15

387,0

2.200.000.000

440.000.000

20.000,000

1.000.000

 

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ.

- Tiền đặt trước nộp từ ngày 28/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/8/2019 vào một trong hai tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản:

+ Số 113000181645 tại ngân hàng Vietinbank CN tỉnh Tuyên Quang.

+ Số 8106.2010.02558 tại ngân hàng Agribank CN thành phố Tuyên Quang.

(Chú ý: tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/8/2019; các trường hợp nộp tiền báo có trong tài khoản của Trung tâm sau 16 giờ 00 phút ngày 30/8/2019 không được chấp nhận đã nộp tiền đặt trước).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 22/8/2019 và ngày 23/8/2019.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

- Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 07/8/2019 đến 15 giờ 30 phút ngày 28/8/2019.

- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/8/2019.

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với đất ở: Cá nhân, hộ gia đình là đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013;

+ Đối với đất thuê: Đối tượng được Nhà nước cho thuê đất quy định tại Điều 56, Luật Đất đai 2013.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính bằng hình thức chuyển phát nhanh, nhận từ ngày 07/8/2019 đến 11 giờ00 phút ngày 28/8/2019 (chậm nhất đến 11 giờ 00 phút ngày 28/8/2019 Trung tâm ký nhận phiếu trả giá của đơn vị bưu chính). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm để xác nhận Phiếu trả giá của mình.

Địa chỉ nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Trụ sở UBND thành phố Tuyên Quang (Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) từ ngày 07/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/8/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả.

- Thời gian: Hồi 07 giờ 30 phút, ngày 31/8/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Địa chỉ: Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.