Ngày 31/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 12 thửa đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Địa chỉ: TT. Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Địa chỉ: Khu 5, TT. Trạm Trôi, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ: QSDĐ ở tại Lô A, C, D - ĐG 06 TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội, chi tiết như sau:

-  Tài sản đấu giá: Lô A gồm 12 thửa đất (từ thửa A7 đến thửa A12 và từ thửa A25 đến thửa A30); Lô C gồm 16 thửa đất (từ thửa C1 đến C16); Lô D gồm 5 thửa đất (từ thửa D28 đến thửa D32).

- Diện tích: Từ 78,0 m2 đến 136,5 m2.

- Giá khởi điểm: 27.300.000 đồng/ m2 đối với 6 thửa đất của lô A (từ thửa A7 đến thửa A12); 16.200.000 đồng/ m2 đối với các thửa đất còn lại.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.

4. Thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 07/08/2019 đến 29/8/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai.

- Xem tài sản: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày 28/08/2019 và 29/08/2019 tại khu đất đấu giá.

5. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 28/08/2019 đến ngày 29/08/2019 (trong giờ hành chính) bằng chuyển khoản.

6. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá từng nhóm thửa đất đưa ra đấu giá, bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng, phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00, ngày 31/08/2019 (chiều thứ Bảy), tại Hội trường UBND huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Mời các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Đ/c: TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.3941.996.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Đ/c: Khu 5, TT. Trạm Trôi, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội.

ĐT: 086.87.88.868.