Ngày 31/8/2018, đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Na Hang, Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/8/2018 do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Tuyên Quang ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tổ 2, tổ 5 thị trấn Na Hang, huyện Na Hang ngày 31/8/2018.

 I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá.

Tài sản đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang (Địa chỉ: Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang).

- Lô đất số 01 khu dân cư tổ 2, thị trấn Na Hang. Diện tích 73,5m2. Giá khởi điểm 300.000.000đồng. Tiền đặt trước là 30.000.000đồng, bước giá 3.000.000đồng.

- Lô đất số 02 khu dân cư tổ 5, thị trấn Na Hang. Diện tích 93m2. Giá khởi điểm 480.000.000đồng. Tiền đặt trước là 40.000.000đồng, bước giá 4.000.000đồng.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng từ ngày 28/8/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/8/2018.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Na Hang, Phòng Tài nguyên & môi trường huyện Na Hang và UBND thị trấn Na Hang từ ngày 10/8/2018; xem tài sản từ ngày 21/8/2018 đến ngày 22/8/2018 (trong giờ hành chính) tại khu quy hoạch dân cư tổ 2, tổ 5 thị trấn Na Hang, huyện Na Hang.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 10/8/2018 đến 16 giờ ngày 28/8/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng Tài nguyên & môi trường huyện Na Hang.

Hồ sơ tham gia 200.000đồng/hồ sơ.

Trực nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trực tiếp từ 9 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 28/8/2018 tại Phòng Tài nguyên & môi trường huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Hồi 09 giờ 00 phút, ngày 31/8/2018 tại Hội trường Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Na Hang.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 Luật Đất đai đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.