Ngày 31/8/2018, đấu giá lô phương tiện vận tải thanh lý tại Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/8/2018 do Công ty CP Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí ủy quyền như sau: