Ngày 31/8 đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/8/2018 do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 100): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 199156, có diện tích 575 m2 đất trong đó đất ở 180 m2, đất trồng cây lâu năm 395 m2, thửa đất số 139, tờ bản đồ 9, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 20/11/2012 cho hộ ông Đỗ Văn Tư và bà Phạm Thị Ngọc. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 đã cũ không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 670.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 101): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BP 883645, có diện tích 406 m2 đất trong đó đất ở 180 m2, đất trồng cây lâu năm 226 m2, thửa đất số 140, tờ bản đồ 9, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 19/8/2013 cho hộ ông Đỗ Văn Ba và bà Nguyễn Thị Xuân. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 đã cũ không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 510.000.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 102): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BV 496712, diện tích 580 m2 đất trong đó đất ở 380 m2, đất trồng cây lâu năm 200 m2, thửa đất số 14, tờ bản đồ 7, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 19/1/2015 cho ông Nguyễn Văn Mạnh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 đã cũ không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Sắn, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 900.000.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (HĐ 103): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BP 973591, diện tích 315 m2 đất trong đó đất ở 180 m2, đất trồng cây lâu năm 135 m2, thửa đất số 316, tờ bản đồ 9, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/11/2013 cho hộ bà Đoàn Thị Cúc. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.1. Giá khởi điểm: 510.000.000 đồng

1.4.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.5. Tài sản đấu giá ( HĐ 104): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 367032, diện tích 193 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số 22, tờ bản đồ 09, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 25/8/2010 cho bà Phạm Thị Ngọc và ông Đỗ Văn Tư. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 đã cũ, không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 480.000.000 đồng

1.5.2. Khoản tiền đặt trước: 48.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.6. Tài sản đấu giá ( HĐ 105): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 444918, diện tích 249 m2 đất ở, thửa đất số 86, tờ bản đồ 9, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/7/2003 cho hộ ông Đỗ Văn Mạnh. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.6.1. Giá khởi điểm: 550.000.000 đồng

1.6.2. Khoản tiền đặt trước: 55.000.000 đồng

1.6.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.7. Tài sản đấu giá ( HĐ 106): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 444939, diện tích 152 m2 đất ở, thửa đất số 73, tờ bản đồ 9, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/7/2003 cho hộ bà Đỗ Thị Xuân. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 3 tầng đã cũ, không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.7.1. Giá khởi điểm: 470.000.000 đồng

1.7.2. Khoản tiền đặt trước: 47.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.8. Tài sản đấu giá ( HĐ 107): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: Ak 769042, diện tích 519 m2 đất trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 319 m2, thửa đất số 48+50, tờ bản đồ 05, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 06/12/2007 cho hộ ông Đỗ Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Châm.Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng đã cũ, không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Cả, thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.8.1. Giá khởi điểm: 510.000.000 đồng

1.8.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.8.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.9. Tài sản đấu giá ( HĐ 108): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AP 441526, diện tích 148 m2 đất trong đó đất ở 56 m2, đất vườn 92 m2, thửa đất số 163A, tờ bản đồ 10, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/9/2009 cho ông Đào Văn Minh và bà Lã Thị Như.Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng đã cũ, không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Chùa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.9.1. Giá khởi điểm: 196.000.000 đồng

1.9.2. Khoản tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

1.9.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.10. Tài sản đấu giá ( HĐ 109): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AM 618835, diện tích 265 m2 đất trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 65 m2, thửa đất số 152, tờ bản đồ 09, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/6/2008 cho hộ ông Nguyễn Văn Lực và bà Nguyễn Thị Vân. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng đã cũ, không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.10.1. Giá khởi điểm: 450.000.000 đồng

1.10.2. Khoản tiền đặt trước: 45.000.000 đồng

1.10.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.11. Tài sản đấu giá ( HĐ 110): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AM 618834, diện tích 447 m2 đất trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 247 m2, thửa đất số 151, tờ bản đồ 09, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 15/6/2008 cho hộ ông Nguyễn Văn Lực và bà Nguyễn Thị Vân. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng đã cũ, không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Chính Thức vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.11.1. Giá khởi điểm: 660.000.000 đồng

1.11.2. Khoản tiền đặt trước: 66.000.000 đồng

1.11.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 28/8/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 22/8/2018 đến ngày 23/8/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 31/8/2018 (Thứ 6) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng tại hội trường, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909, 0982.099.896