Ngày 31/8 đấu giá quyền sử đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông bán đấu giá tài sản ngày 31/8/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 81-83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 234, tờ bản đồ số 68, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết như sau:

- Diện tích: 2.951,3 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ;

- Thời hạn thuê đất: 50 năm;

- Hình thức: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

4. Tổng giá khởi điểm: 62.729.882.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu, tám trăm tám mươi hai ngàn đồng).

5. Tiền đặt trước: 9.409.000.000 đồng (Chín tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/8/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm giấy tờ tùy thân.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 31/8/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 03 vòng).

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.