Ngày 31/7/2019, đấu giá lô phương tiện cũ hỏng tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2019 do Công an thành phố Hà Nội ủy quyền như sau: