Ngày 31/5/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá một số tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an Thừa Thiên Huế chuyển giao vào ngày 31/5/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá 

TT

Nhãn hiệu

Biển số

Số loại/ công suất

Số khung

Số máy

Giá khởi điểm(đồng)

1

SYM

75F9-0107

ATTILA

H125C14

VHN705202

HN705202

500.000

2

HARMONY

75S1-3183

C110

RNDWCH

1ND81M05355

VDGZS152MHH*005355*

450.000

3

YAMAHA

75K3-0797

MIO

RLCM5WP3

D-5Y011633

5WP3-11633

450.000

4

SKYWAY

75F7-1439

C110

LWAXCGL32YA*10262450*

1P50FMG3*

10262450*

500.000

5

SIRENA

75F5-6756

C100

YX100*004

48649*

LC150FMG

*0448649*

400.000

6

HONDA

75K4-0957

WAVEC100

RLHHC090

46Y511928

HCO9E651

2020

700.000

7

FANLIM

75F5-7368

C100

Không có

Bị tẩy xóa

cơ học

350.000

8

SAMWEI

75F7-5900

C100

Không có

1P53FMH *10124202*

450.000

9

HONGDA

52L5-3992

C100

F1E04A000275

HD1P50FMH*

Y0147891*

400.000

10

QUICKNEW

75F8-1077

WAVE

*LWXCHL-00000142*

1P50FMG*

10095978*

450.000

11

YAMAHA

75S1-5337

ULTIMO

23B1008137

RLCM23B108

Y008137

350.000

12

HONDA

73K4-8610

WAVE

RLHHC080

62Y220567

HC08E0220

515

450.000

13

SUZUKI

43D1-605.50

RGV

Không có

Không có

2.500.000

14

JIULONG

75K9-7846

C100

VTMPCG00

12T006707

VTMZS150F

MG200002769

500.000

15

MANGOSTIN

75F5-6675

C110

M0110*001

10148*

LC152FMH*

00671348*

450.000

16

YAMAHA

75K2-8819

C115

RLCM5WP

E06Y001546

5WPE001546

700.000

17

LEVIN

75K6-4828

C110

RRKWCHDU

M7X012699

VTTJL1P52F

MH-R012699

450.000

18

HONGCHI

75F8-0749

C100

VHHDCHOD

4UM097887

VHHJL152F

MH00097887

450.000

19

YAMAHA

37Z4-7705

SIRIUS

RLCS5C610

7Y124091

5C61124091

350.000

20

HONDA

75K5-0077

WAVE

RLHHC0902

7Y251451

HC09E5351615

500.000

21

HONDA

75F3-3535

DREAM II

C100M0307662

C100ME03

07662

300.000

22

MAJESTY

75H5-3103

C110

VTTWCH0

22TT*045464*

VTT1P52FM

H*045464*

450.000

23

JIULONG

75H8-7943

C110

VTMWCH0

34CK013356

VTMJL152F

MHA000822

450.000

24

CANARY

75K5-1748

C110

RRKWCHD

UM7X012699

VTT01JL1P5

2FMH012220

400.000

25

SUZUKI

29L1-6949

RGV

Không có

Không có

2.500.000

26

NAKASEI

75K1-9914

C100

VTTDCH

014TT*015750*

VLFPD1P50FMG*7A004424*

450.000

27

JONQUIL

KHÔNG

C110

RRKWCHO

UM5XG05427

VTT02JL1P5

2FMH005427

450.000

28

SUZUKI

59N2-057.69

RGV

Không có

Không có

2.500.000

29

YAMAHA

49N6-3675

SIRIUS

RLCS5C6107Y129260

5C61129260

300.000

30

MAJESTY

75H4-8996

C110

VTTWCH

022TT*103766

VTT1P52F

MH*103766*

450.000

Tổng cộng: 30 chiếc

19.600.000

Ghi chú: Phần lớn xe do Trung Quốc sản xuất, đã đưa vào sử dụng khá lâu, nên hiện trạng xe bị hư hỏng nặng, không sử dụng được.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an Thừa Thiên Huế, 50 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế.

c. Cơ quan có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an Thừa Thiên Huế, 50 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế.

d. Hồ sơ kèm theo tài sản gồm: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt số 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566/QĐ-TTTVPT ngày 09/4/2019 của Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 28/5/2019 tại Phòng Cảnh sát cơ động - Công an Thừa Thiên Huế, 50 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm để được hướng dẫn).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 28/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 19.600.000 đồng. Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí đăng ký, bốc xếp, vận chuyển tài sản và người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng tài sản theo quy định.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 24/5/2019 đến 17 giờ 00 ngày 28/5/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

b. Bước giá: 100.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 28/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 ngày 31/5/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.