Ngày 31/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau: