Ngày 31/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 8.196 m2 đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Pưh ủy quyền như sau: