Ngày 31/5/2019, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước. Địa chỉ:Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là: Quyền khai thác mủ cao su trong 02 năm (năm 2019 và 2020) cụ thể như sau:

Số lượng: 9.307 cây Cao su (tương đương với 17 ha theo quy chuẩn 550 cây/ha)

Vị trí – địa điểm: Ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). (Tọa lạc trong khu đất 71.1873,8m2 thuộc tờ bản đồ số 2 (284554) và tờ bản đồ số 4 (281554).

Năm trồng: 2001 (theo đơn vị chủ quản vườn cây bao cáo);

Đơn vị quản lý, sử dụng: Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội (trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước)

4/ Giá khởi điểm: 707.897.000 đồng (Bảy trăm lẻ bảy triệu, tám trăm chín mươi bảy ngàn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản Công do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước chuyển giao để đấu giá.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá

7/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8/ Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 14/05/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/05/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 20/05/2019 đến hết ngày 22/05/2019, tại nơi trưng bày tài sản là: Ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước); (Tọa lạc trong khu đất 71.1873,8m2 thuộc tờ bản đồ số 2 (284554) và tờ bản đồ số 4 (281554).

10/ Khoản tiền đặt trước là: 20% (Hai mươi phần trăm) của giá khởi điểm của tài sản.

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 31/05/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

12/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 14/05/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/05/2019.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ CMND (Căn cước công dân) đối với cá nhân và CMND (Căn cước công dân) + Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền..

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/ hs

13/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.

Thông báo này đăng trên Báo Bình Phước (Ngày 14/05/2019 và ngày 17/05/2019) và đồng thời được đăng tải trên Website của Cục Quản lý Công sản: http://taisancong.vn; Website của Cổng thông tin điện tử Bình Phước: http://binhphuoc.gov.vn; Website Sở Tư Pháp: http://tuphap.binhphuoc.gov.vn.