Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Cảng Hàng không Chu Lai ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Địa điểm đấu giá: Tại Sàn đấu giá tài sản Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Cảng Hàng không Chu Lai. Địa chỉ: xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tài sản đấu giá: Lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng, không sử dụng của Cảng Hàng không Chu Lai (Chi tiết kèm theo danh mục tài sản theo Quyết định số: 4510/QĐ-TCTCHKVN ngày 21/11/2018).

Giá khởi điểm: 309.000.000 đồng (Ba trăm lẻ chín triệu đồng).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT.

Địa điểm trưng bày tài sản: Cảng Hàng không Chu Lai, địa chỉ: xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Lệ phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ và xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 17/05/2019 đến trước 16h00’ ngày 28/05/2019.

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 17/05/2019 đến trước 16h00’ ngày 28/05/2019.

Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Trước 09h30 ngày 31/05/2019.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14h30’ ngày 31/05/2019.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty để mua hồ sơ đấu giá, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm chứng minh nhân dân. Nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 0236. 3946 812 - 0903561555

Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 1
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 2
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 3
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 4
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 5
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 6
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 7
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 8
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 9
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 10
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 11
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 12
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 13
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 14
Ngày 31/5/2019, đấu giá lô công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi hư hỏng tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 15