Ngày 31/5/2019, đấu giá giá trị phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Gia. Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tài sản đấu giá: Giá trị phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải (Tỷ lệ 25,6% vốn góp)

Giá khởi điểm: 213.700.000.000 đồng (Hai trăm mười ba tỷ, bảy trăm triệu đồng)

Xem tài sản từ ngày 16/5/2019 đến ngày 29/5/2019 tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 40.000.000.000đ (Bốn mươi tỷ đồng chẵn)..

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 16/5/2019 đến hết ngày 29/5/2019, tại Văn phòng Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Gia.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 14 giờ 00 ngày 31/5/2019 tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Gia. Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên