Ngày 31/5/2019, đấu giá 03 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí ủy quyền như sau: