Ngày 3/12/2018, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2018 do Trường Đại học Tây Nguyên ủy quyền như sau: