Ngày 3/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn ủy quyền như sau:

1.Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại đội thuế Hát Lót tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót và thửa đất đội thuế Chiềng Mai tại tiểu khu 6/1, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị, đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Tổng số thửa đất đấu giá: 02 thửa đất.

Cụ thể như sau:

a) Thửa đất đội thuế Hát Lót tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn:

- Diện tích: 35 m2;

- Giá khởi điểm: 638.225.000 đồng (Giá đất khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 563.500.000 đồng; Giá trị tài sản gắn liền với đất: 74.725.000 đồng).

(Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tám triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng;

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

b) Thửa đất đội thuế Chiềng Mai tại tiểu khu 6/1, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn:

- Diện tích: 160,3 m2:

- Giá khởi điểm: 753.598.000 đồng (Giá đất khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất:718.144.000 đồng; Giá trị tài sản gắn liền với đất: 35.454.000 đồng).

(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ba triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng;

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

* Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 15/11/2018 đến 17h00ph ngày 30/11/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian từ ngày 26/11/2018 đến ngày 27/11/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ Phòng TN&MT huyện Mai Sơn để xem vị trí thửa đất.

4. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước

Từ ngày 28/11/2018 đến 17h30ph ngày 30/11/2018. Chuyển khoản cho: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc, Tài khoản số 7900.201.008330 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

* Lưu ý: Người tham gia đấu giá có quyền tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời gian quy định.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

5.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

5.2 Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: 08h30ph ngày 03/12/2018 (thứ 2)

+ Địa điểm: Hội trường Chi cục thuế huyện Mai Sơn (Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa đất.

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với:

(1) Công ty bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: (0212)3. 855.855 – 0917. 368. 080).

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn (Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;Điện Thoại: (0212)3.843.214 – (0212)3843.090./.