Ngày 3/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu tái định cư Xuân Lai, xã Lộc An và khu tái định cư Sư Lỗ Đông xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 3/12/2018, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1.1. Khu tái định cư Xuân Lai, xã Lộc An:

a. Tên quỹ đất: 04 lô đất tại Khu tái định cư Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

b. Vị trí: Nằm vị trí 3 Quốc lộ 1A, xã Lộc An, huyện Phú Lộc;

c. Diện tích quỹ đất: 800,0 m2;

+ Các tuyến đường quy hoạch rộng 11,5m mặt đường thảm nhựa rộng 5,5m, thuận lợi trong việc cấp điện, nước;

d. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

e. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

f. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

g. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

1.2. khu tái định cư Sư Lỗ Đông xã Lộc Điền:

a. Tên quỹ đất: 04 lô đất tại Khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

b. Vị trí: Nằm vị trí 2 Quốc lộ 1A, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc;

c. Diện tích quỹ đất: 697,4 m2;

d. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

e. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

f. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

g. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

 

STT

Kýhiệu

đất

Diện

tích

(m2/lô)

Số

thửa

Số

Tờ

Đơn

giá

khởi

điểm

(đồng/m2)

Giákhởi

điểm

đấugiá

(đồng/lô)

Mứctiền

đặt

trước

(đồng/lô)

Bướcgiá

(đồng/lô)

I.Khu tá iđịnh cư Xuân Lai, xã Lộc An

1

Lô số B15

200,0

333

69

750.000

150.000.000

21.000.000

6.000.000

2

Lô số B17

200,0

334

69

750.000

150.000.000

21.000.000

6.000.000

3

Lô số B19

200,0

335

69

750.000

150.000.000

21.000.000

6.000.000

4

Lô số B21

200,0

336

69

750.000

150.000.000

21.000.000

6.000.000

II.Khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền

5

Lô số A32

191,8

211

131

1.250.000

239.750.000

34.000.000

10.000.000

6

Lô số A33

170,0

212

131

1.250.000

212.500.000

30.000.000

9.000.000

7

Lô số A34

168,5

213

131

1.250.000

210.625.000

29.000.000

8.000.000

8

Lô số A35

167,1

214

131

1.250.000

208.875.000

29.000.000

8.000.000

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Tiền mua hồ sơ

(Đồng/hồsơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 30/11/2018 tại khu tái định cư Xuân Lai, xã Lộc An và khu tái định cư Sư Lỗ Đông xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 30/11/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, trụ sở UBND xã Lộc An và trụ sở UBND xã Lộc Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Lộc An và trụ sở UBND xã Lộc Điền.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 30/11/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Từ 08h00 đến 11h00 ngày 30/11/2018 tại trụ sở UBND xã Lộc An và trụ sở UBND xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 28/11/2018 cho đến 16h30 ngày 30/11/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

- Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 03/12/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND huyện Phú Lộc - 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, Địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện (số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc), số điện thoại: 0234.3683889.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn.