Ngày 3/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2018 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: