Ngày 3/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2018 do Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Xuân ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền tại dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thuộc trung tâm xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

II. Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Xuân

Địa chỉ: 68 Trần Phú, TT La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền tại Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thuộc trung tâm xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có đặc điểm như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích đất (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)/lô

Tiền đặt trước (đồng)/lô

Tiền hồ sơ

(đồng)/lô

Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

KHU 1

1

Lô 1

148,26

ONT

112.085.000

15.000.000

100.000

3.000.000

2

Lô 2

136,89

ONT

103.489.000

15.000.000

100.000

3.000.000

3

Lô 3

135,63

ONT

102.536.000

15.000.000

100.000

3.000.000

4

Lô 4

134,40

ONT

101.606.000

15.000.000

100.000

3.000.000

5

Lô 5

133,32

ONT

100.790.000

15.000.000

100.000

3.000.000

6

Lô 6

135,12

ONT

102.151.000

15.000.000

100.000

3.000.000

7

Lô 7

139,71

ONT

105.621.000

15.000.000

100.000

3.000.000

8

Lô 8

150,27

ONT

113.604.000

15.000.000

100.000

3.000.000

9

Lô 9

130,03

ONT

108.133.000

15.000.000

100.000

3.000.000

10

Lô 10

134,25

ONT

101.493.000

15.000.000

100.000

3.000.000

11

Lô 11

136,50

ONT

103.194.000

15.000.000

100.000

3.000.000

12

Lô 12

153,39

ONT

115.963.000

15.000.000

100.000

3.000.000

13

Lô 13

130,88

ONT

98.945.000

15.000.000

100.000

3.000.000

14

Lô 14

133,78

ONT

111.251.000

15.000.000

100.000

3.000.000

15

Lô 15

241,64

ONT

182.680.000

15.000.000

100.000

3.000.000

16

Lô 16

179,56

ONT

135.747.000

15.000.000

100.000

3.000.000

17

Lô 17

173,91

ONT

131.476.000

15.000.000

100.000

3.000.000

18

Lô 18

150,26

ONT

113.597.000

15.000.000

100.000

3.000.000

19

Lô 19

149,66

ONT

113.143.000

15.000.000

100.000

3.000.000

20

Lô 20

134,15

ONT

101.417.000

15.000.000

100.000

3.000.000

21

Lô 21

136,90

ONT

103.496.000

15.000.000

100.000

3.000.000

22

Lô 22

129,61

ONT

97.985.000

15.000.000

100.000

3.000.000

23

Lô 23

122,29

ONT

92.451.000

15.000.000

100.000

3.000.000

24

Lô 24

174,05

ONT

131.582.000

15.000.000

100.000

3.000.000

25

Lô25

134,82

ONT

126.677.000

15.000.000

100.000

3.000.000

26

Lô26

129,06

ONT

111.508.000

15.000.000

100.000

3.000.000

27

Lô 27

128,01

ONT

110.601.000

15.000.000

100.000

3.000.000

28

Lô 28

127,30

ONT

109.987.000

15.000.000

100.000

3.000.000

29

Lô 29

137,50

ONT

118.800.000

15.000.000

100.000

3.000.000

30

Lô 30

138,13

ONT

119.344.000

15.000.000

100.000

3.000.000

31

Lô 31

161,78

ONT

139.778.000

15.000.000

100.000

3.000.000

32

Lô 32

296,53

ONT

256.202.000

15.000.000

200.000

3.000.000

KHU 2

33

4Lô (lô 1, lô 2, lô 4, lô 5)

130,00

ONT

171.600.000

15.000.000

100.000

3.000.000

KHU 3

34

Lô 18

132,00

ONT

232.320.000

15.000.000

200.000

3.000.000

35

31Lô (lô 31, từ lô 33 đến lô 42, từ lô 51 đến lô 53, từ lô 62 đến lô 65, từ lô 72 đến lô 83, lô 85)

132,00

ONT

174.240.000

15.000.000

100.000

3.000.000

36

Lô số 69

135,00

ONT

190.080.000

15.000.000

100.000

3.000.000

1.1. Thông tin chung về khu đất

a) Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá thuộc khu trung tâm xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 09/8/2017.

b) Số lô đưa ra đấu giá:

Diện tích khu đất đấu giá, giao đất có thu tiền: 9.656,59 m2 đất ở liền kề 69 lô, chia 3 khu:

Trong đó:

- Khu 1 gồm 32 lô: từ lô 01 đến lô 32;

- Khu 2 gồm 4 lô: lô 1, lô 2, lô 4, lô 5;

- Khu 3 gồm 33 lô: lô 18, lô 31, từ lô 33 đến lô 42, từ lô 51 đến lô 53, từ lô 62 đến lô 65, lô 69, từ lô 72 đến lô 83, lô 85.

c) Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất, quy định về việc xây dựng công trình trên đất:

a) Mục đích sử dụng đất: đất ở nông thôn (ONT). 

b) Hình thức giao đất: theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

c) Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h30’ ngày 03 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường UBND xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân.

3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Trong một lô đất một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân và nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 4604201001830 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đồng Xuân của Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.