Ngày 3/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 66 lô đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2018 do Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long, địa chỉ: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng lẻ từng lô):

Quyền sử dụng đất: 66 (sáu mươi sáu) lô đất thuộc khu trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Địa chỉ: Phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích 66 lô đất đấu giá: 11.104,7m2.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 96.246.285.600 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc: Đất công do Nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệuđồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

b. Tiền đặt trước: 05 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 111002660287 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước (VIETINBANK chi nhánh Bình Phước).

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 28/11/2018 đến 17 giờ 00 ngày 30/11/2018.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 23/11/2018.

b. Địa điểm: phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút,  ngày 03/12/2018.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Một trong các hình thức sau: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (03 vòng hoặc không giới hạn số vòng) hoặc đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long. ĐT: 02713.936.936.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.