Ngày 3/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 03 tháng 01 năm 2020, tại Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc (địa chỉ: Số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Châu Đốc (địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở khối cơ quan, ban, ngành thành phố, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), như sau:

Khu đất Kho Mỹ Châu, tọa lạc tại đường Châu Long, khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 2.407m2 đất (thuộc thửa số 61, tờ bản đồ số 24, theo bản đồ hiện trạng do Trung tâm quan trắc và kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang duyệt ngày 30/05/2019).

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

- Tài sản gắn liền với đất: Đất trống.

- Hình thức cho thuê: Đấu giá cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

- Giá khởi điểm (Cho cả thời hạn thuê đất): 4.073.477.000đồng (Bốn tỷ không trăm bảy mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).

* Thông tin về quy hoạch:

Theo Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.

- Địa điểm xây dựng: phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Phạm vi ranh giới: Tiếp giáp đường Châu Long và đất hiện trạng.

- Chức năng sử dụng đất: Công trình thương mại dịch vụ.

- Số tầng: Tối đa 05 (năm) tầng.

- Góc tới hạn: Tối đa 40%.

- Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ (đường Châu Long): 10m.

- Bố trí bãi đỗ xe theo quy chuẩn và tiêu chuẩn.

- Xin phép xây dựng thực hiện theo Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan khác sẽ được xem xét cụ thể tại hồ sơ dự án đầu tư xây dựng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 31/12/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 19 và 20/12 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./. 

TT

Số Lô

Số thửa

Số nền

Diện tích
(m
2)

Mục đích
sử dụng

Giá

khởi điểm
(đồng)

Tiền bán hồ sơ
(đồng/1hồ sơ)

Tiền đặt trước
(đồng/1hồ sơ)

1

Lô A1

328

2

79,2

ODT

2.749.903.200

500.000

549.981.000

2

329

3

77,4

ODT

2.687.405.400

500.000

537.481.000

3

330

4

75,7

ODT

2.628.379.700

500.000

525.676.000

4

331

5

74

ODT

2.569.354.000

500.000

513.871.000

5

332

6

72,2

ODT

2.506.856.200

500.000

501.371.000

Đấu giá từng nền đất

378,5

13.141.898.500