Ngày 3/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Đan Phượng theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên vào ngày 3/11/2018 cụ thể như sau:

Tài sản bán đấu giá: Gồm 34 thửa đất thuộc 11 Lô A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M thuộc khu Đồng Phung, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: Lô A: 18.700.000 đồng/ m2; Lô B và lô M: 14.400.000 đồng/ m2; Các lô còn lại: 12.500.000 đồng/ m2. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 thửa đất. Tiền đặt trước: Lô A: 220.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất; Các lô còn lại: 150.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 01/11/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng và UBND xã Hạ Mỗ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/10/2018 đến ngày 01/11/2018. (trong giờ hành chính).

Thời gian kiểm tra thực địa: Từ 9h00 đến 10h00, ngày 31/10/2018 đến ngày 01/11/2018 tại khu Đồng Phung, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng.

Thời gian mở phiên: 08h00, ngày 03/11/2018. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hạ Mỗ.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Điện thoại liên hệ: 0243.637.264.