Ngày 3/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 42 nền đất tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân ủy quyền vào ngày 3/11/2018 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; địa chỉ số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Đấu giá 42 nền đất ở thuộc Công trình Nâng cấp đường Trương Định Trung tâm hành chính huyện Phú Tân, thuộc ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 6.088,9 m2 đất ở đô thị, cụ thể như sau: 

Số TT

Thửa đất số

Tờ bản đồ

Diện tích(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm

I. Các thửa đất tọa lạc tại mặt tiền đường Trương Định

14.178.802.100

1

63

39

144

3.224.000

464.256.000

2

64

39

144

3.224.000

464.256.000

3

66

39

144

3.224.000

464.256.000

4

69

39

144

3.224.000

464.256.000

5

91

58

144

3.224.000

464.256.000

6

92

58

144

3.224.000

464.256.000

7

93

58

144

3.224.000

464.256.000

8

94

58

144

3.224.000

464.256.000

9

95

58

144

3.224.000

464.256.000

10

96

58

144

3.224.000

464.256.000

11

97

58

144

3.224.000

464.256.000

12

98

58

144

3.224.000

464.256.000

13

99

58

144

3.224.000

464.256.000

14

100

58

144

3.224.000

464.256.000

15

101

58

144

3.224.000

464.256.000

16

102

58

144

3.224.000

464.256.000

17

104

58

184,9

3.869.000

715.378.100

18

106

58

144

3.224.000

464.256.000

19

107

58

144

3.224.000

464.256.000

20

108

58

144

3.224.000

464.256.000

21

109

58

144

3.224.000

464.256.000

22

110

58

144

3.224.000

464.256.000

23

113

58

144

3.224.000

464.256.000

24

114

58

144

3.224.000

464.256.000

25

115

58

144

3.224.000

464.256.000

26

139

41

144

3.224.000

464.256.000

27

140

41

144

3.224.000

464.256.000

28

141

41

144

3.224.000

464.256.000

29

142

41

144

3.224.000

464.256.000

30

143

41

144

3.224000

464.256.000

II. Các thửa đất tọa lạc tại mặt tiền đường Trương Định (thửa trong cùng):

5.080.320.000

1

72

39

144

2.940.000

423.360.000

2

73

39

144

2.940.000

423.360.000

3

74

39

144

2.940.000

423.360.000

4

75

39

144

2.940.000

423.360.000

5

76

39

144

2.940.000

423.360.000

6

77

39

144

2.940.000

423.360.000

7

79

39

144

2.940.000

423.360.000

8

81

39

144

2.940.000

423.360.000

9

82

39

144

2.940.000

423.360.000

10

86

39

144

2.940.000

423.360.000

11

87

39

144

2.940.000

423.360.000

12

88

39

144

2.940.000

423.360.000

Tổng cộng

6.088,90

19.259.122.100

(Bằng chữ: Mười chín tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, một trăm hai mươi hai nghìn, một trăm đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 30/10/2018 và 31/10/2018 (Giờ hành chính).

- Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân.

- Nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Được thực hiện tại 02 nơi.

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam: Từ ngày 11/10/2018 đến 16 giờ ngày 31/10/2018.

- Tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân: Từ ngày 30/10/2018 đến 16 giờ ngày 31/10/2018.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (phí tham gia đấu giá): 

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Trên 500 triệu đồng

500.000

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.000.000 đồng/nền.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1 Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi nhân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

7.2 Đăng ký mua tài sản đấu giá:

Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

- Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND, hộ khẩu, GCN Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

- Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước 16 giờ của ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 03/11/2018 tại Hội trường A - Huyện ủy Phú Tân.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp, ai bỏ phiếu trả giá cao nhất sẽ là người trúng giá. Trường hợp từ hai người trở lên đồng trả giá cao nhất mà không tiếp tục bỏ phiếu thì xác định người trúng đấu giá bằng hình thức cho bốc thăm.

- Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá: Tối thiểu 5.000.000 đồng.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/10/2018 đến 16 giờ ngày 31/10/2018.

- Nơi nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Tài khoản: 1502 1485 1999 999 - Tại: Eximbank – Chi nhánh An Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.