Ngày 31/10/2019, đấu giá vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Chi cục hải quan Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục hải quan Nam Định (Địa chỉ: Km 105 Quốc lộ 10- Phường Lộc Vượng- TP Nam Định) xử lý:

- Tên tài sản: tài sản là hàng hóa tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ Công ty TNHH Thăng Long: 01 máy đào bánh xích đó qua sử dụng, nhãn hiệu KOMASTU PC180LC TYPE PC180LC-3.

- Giá khởi điểm của tài sản: 80.000.000 đ (Tám mươi triệu đồng chẵn). Giá chưa bao gồm VAT và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản sẽ do bên đấu giá thành chịu.

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 28/10/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 28, 29, 30/10/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 24, 25/10/2019 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 10.000.000 đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại ngân hàng của Trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2019 (khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 169 Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).