Ngày 31/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa, Số 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và các thông tin về tài sản:

3.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng công trình giáo dục, thể thao tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (MBQH phê duyệt kèm theo Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 của UBND thành phố Thanh Hóa);

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch 10,5m (hướng các lô đất khu BT3);

- Phía Nam giáp đường quy hoạch 10,5m (hướng các khu đất liền kề);

- Phía Tây giáp đường quy hoạch có lòng đường mỗi bên rộng 10,5m (hướng các khu đất liền kề);

- Phía Đông giáp đường quy hoạch 10,5m (hướng các khu đất liền kề).

3.3. Diện tích: Diện tích khu đất thực hiện Dự án: 32.900,6 m2.

3.4. Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường kết nối với khu đất theo mặt bằng quy hoạch đã phê duyệt.

3.5. Mục đích, hình thức thuê đất, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng công trình giáo dục, thể thao.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 99.672.940.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng).

4.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước: 9.967.294.000 đồng/1 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm chín tư ngàn đồng một hồ sơ)

.- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 1111 003 797979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Nghi Sơn.

Nội dung: “Tên khách hàng tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng công trình giáo dục, thể thao tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa”.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 30/10/2019 (trong giờ hành chính).

6. Đối tượng tham gia: (Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa) gồm: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Người tham gia đấu giá là Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Công ty tổ chức cho khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 11/10/2019 tại Khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 28/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bốn triệu đồng một hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định và thời hạn được thông báo tại thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên ban hành.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/10/2019 tại UBND phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

  - Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn gói, bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994;