Ngày 31/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do UBND huyện Tiên Du ủy quyền như sau: