Ngày 31/10/2019, đấu giá lô xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tp. Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Văn phòng Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ủy quyền như sau: