Ngày 31/10/2019, đấu giá gỗ rừng trồng tại tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai.

Tài sản đấu giá: Gỗ rừng trồng loài cây Tếch có chứng chỉ FSC® với diện tích là 47,1 ha của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai. Tổng sản lượng gỗ là 2.718,77 m3.

Giá khởi điểm: 6.553.800.000 đồng. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng. Tiền đặt trước: 1.310.760.000 đồng

Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Ngày 17/10/2019 đến 16 giờ 00”, ngày 30/10/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai (Đi xem tài sản: Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng ghi giá mua vào thời điểm đăng ký.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian dự kiến đấu giá: Lúc 09 giờ 00”, ngày 31/10/2019.

Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Đ/c: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.250084.