Ngày 31/10/2019, đấu giá cho thuê thực hiện dịch vụ nhà thuốc tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Trung tâm y tế huyện Yên Phong ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm y tế huyện Yên Phong; Thị trấn Chở, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản; Thời gian thực hiện; Địa điểm để tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: Cho thuê tài sản công để thực hiện dịch vụ Nhà thuốc tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong.

* Thời gian thực hiện: 24 tháng.

* Địa điểm tài sản đấu giá: Tại vị trí thực hiện dịch vụ Nhà thuốc Trung tâm y tế huyện Yên Phong.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

3.053.000 đồng/tháng x 24 tháng = 73.272.000 đồng. (Bằng chữ: Bẩy mươi ba triệu, hai trăm bẩy mươi hai nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí các loại.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ:

* Thời gian: Từ ngày 09/10/2019 đến 16h30 ngày 28/10/2019 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thực hiện dịch vụ Nhà thuốc Trung tâm y tế huyện Yên Phong.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản, được tham khảo hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 09/10/2019 đến 16h30 ngày 28/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 28/10/2019; Ngày 29/10/2019 và ngày 30/10/2019 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 30/10/2019.

- Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để thực hiện dịch vụ Nhà thuốc tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 10h00 ngày 31/10/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật liên quan.

Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá còn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: (Có Phụ lục kèm theo).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

Phụ lục đấu giá dịch vụ Nhà thuốc

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 128/HĐ-DVĐGTS ngày 09/10/2019) 

TT

YÊU CẦU BẮT BUỘC CẦN CÓ

1

Cá nhân, tổ chức trúng đấu giá phải thực hiện các cam kết như sau:

+ Cam kết vốn đăng ký kinh doanh nếu được lựa chọn từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

+ Cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định hiện hành như: giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

+ Cam kết chịu trách nhiệm trước Trung tâm Y tế huyện Yên Phong và cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, các quy định hiện hành khác của Nhà nước về kinh doanh dược.

+ Cam kết chịu sự kiểm tra, giám sát về mặt chuyên môn hoạt động của nhà thuốc theo đúng thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế.

+ Cam kết trong thời gian 02 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, đơn vị được trúng đấu giá phải triển khai kinh doanh và có đầy đủ các giấy phép theo quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Cam kết thực hiện theo đúng các quy tắc ứng xử của Trung tâm, chấp hành các nội quy, quy định của Trung tâm.

+ Cam kết bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm. Phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị nếu để xảy ra mất mát.Trong quá trình sử dụng nếu hư hỏng phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.

2

Nhân viên Nhà thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược, có lý lý lịch rõ ràng và có giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị tối thiểu 03 tháng và phải đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa và hô hấp (lao tiến triển chưa được điều trị, viêm gan vi rút A, E, viêm đường hô hấp cấp tính, các tổn thương ngoài da nhiễm trùng).

Các nhân viên Nhà thuốc phải chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Trung tâm. Thực hiện tốt việc giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh.

3

Về nhân lực: Phải có tổi thiểu 03 nhân viên trở lên.

4

Người phụ trách chuyên môn: Phải có trình độ từ đại học trở lên.

5

Có bảng niêm yết giá bán công khai.

6

Phải chịu trách nhiệm về dịch vụ và thường xuyên phản hồi về chất lượng dịch vụ:

- Phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại tài sản và con người gây ra trong quá trình thực hiện dịch vụ.

- Chịu trách nhiệm trước Trung tâm về những hành động vượt quá phạm vi thẩm quyền.

- Có kênh thông tin cho người bệnh, gia đình người bệnh phản hồi về chất lượng dịch vụ.

- Có bộ phận thực hiện giám sát, tiếp nhận và xử lý phản hồi thông tin khách hàng hoặc phía Trung tâm.

7

- Đối với liên kết mở nhà thuốc bệnh viện: Có ít nhất 04 hợp đồng đã hoặc đang thực hiện trong thời gian từ năm 2015 cho đến thời điểm tổ chức đấu giá.

- Đối với đơn vị tự thực hiện: Yêu cầu có kinh nghiệm thực hiện Nhà thuốc liên tục từ năm 2015 đến thời điểm tổ chức đấu giá.

8

Cá nhân, tổ chức trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm đầu tư trang thiết bị như: Tủ, đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm…Trung tâm chỉ bàn giao cơ sở hạ tầng.

9

Tự chi trả tiền điện, nước theo số công tơ hàng tháng. Có trách nhiệm thu gom rác thải vào vị trí quy định của Trung tâm.Trả tiền xử lý rác thải và vệ sinh môi trường 200.000 đồng/1 tháng, nộp cùng với thời gian nộp tiền dịch vụ thuê Nhà thuốc.

10

Khi trúng đấu giá phải đặt cọc tiền để đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng giá trị 03 tháng tiền dịch vụ nộp Trung tâm, Trung tâm gửi vào kho bạc Nhà nước. Sau khi thanh lý hợp đồng sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng.

11

Thanh toán tiền cho Trung tâm theo quý, nộp từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng đầu quý (nếu chậm nộp sẽ trừ vào tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng).

12

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ là 02 năm. Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Trung tâm không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.