Ngày 3/10/2019, đấu giá vật chứng vụ án bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/10/2019 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Kon Rẫy ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Kon Rẫy. Địa chỉ: Thôn 13, Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

3.Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là vật chứng vụ án bị tịch thu sung quỹ nhà nước cụ thể: 01 (một) chiếc xe mô tô Biển kiểm soát: 98N5-8649; Nhãn hiệu LXMOTO; Màu sơn xe: Đỏ đen; Số khung: 8XG18184; Số máy: FMH018184 (Có giấy đăng ký mô tô, xe máy kèm theo), tình trạng xe đã cũ và hư hỏng nhiều do xe đã qua sử dụng từ năm 2010 đến nay. Tỷ lệ chất lượng còn lại tại thời điểm đánh giá tài sản là 40%. (Bảo quản tại chi cục thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy), Chi tiết có hồ sơ kèm theo.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/09/2019 đến ngày 25/09/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của chi cục thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 01/10/2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.700.000đồng (Một triệu, bảy trăm nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 27/9/2019 đến 10 giờ ngày 01/10/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 01/10/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 03/10/2019. Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.