Ngày 3/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 3/10/2019 như sau:

1. Thông tin các thửa đất đấu giá huyện Gia Lâm:

Gồm 12 thửa đất tại khu X1 thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi (ký hiệu: Từ T1 đến T12); Tổng diện tích 837 m2; Giá khởi điểm: 3.700.000 đ/m2; Bước giá chung: 200.000 đ/m2; Tiền đặt trước áp dụng chung: 35.000.000 đồng/thửa; Tiền hồ sơ: + Thửa T10: 100.000 đồng/hồ sơ; + Từ thửa T1 đến T9 và T11, T12: 200.000 đồng/hồ sơ.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá từng thửa bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 11/09/2019 đến ngày 01/10/2019 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 30/09 và 01/10/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc Gia. Số TK: 21210002353333 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ  (BIDV - CN Tây Hồ). Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với thửa đất: ....... tại khu X1 thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 26 và 27/09/2019 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 02/10/2019 tại tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30, ngày 03/10/2019 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. ĐT: 0243.6763.595.