Ngày 31/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/01/2019  do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Ninh; Số 217, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản, địa điểm để tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: Tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất thuê để xây dựng chợ Sơn Đông, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Diện tích khu đất đấu giá là: 4.290,5m2 theo Quyết định thu hồi đất và giao đất số 571/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh.

* Địa điểm để tài sản đấu giá: Tại khu đất đấu giá chợ Sơn Đông, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm: 7.655.388.000 đồng, trong đó:

+ Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê: 117.388.000 đồng/năm.

+ Giá tài sản gắn liền với đất: 7.538.000.000đ.

5. Thời gian xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày 08/01/2019 đến hết ngày 28/01/2019 (trong giờ hành chính).

Các tổ chức kinh tế (Nhà đầu tư) tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có tài sản, được tham khảo hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 08/01/2019 đến 16h30 phút ngày 28/01/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền bán hồ sơ: 1.000.000đ/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 765.539.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 28/01/2019; 29/01/2019 và ngày 30/01/2019 (trong giờ hành chính).Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 30/01/2019.

- Địa điểm, phương thức nộp: Nhà đầu tư tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Tiền đặt trước tham gia đấu giá Tài sản gắn liền với đất và Quyền sử dụng đất thuê để xây dựng chợ Sơn Đông, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh(Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do nhà đầu tư tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 14h00 ngày 31/01/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức kinh tế (Nhà đầu tư) có đủ tư cách pháp nhân thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh và các điều kiện sau đây:

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất.

- Có vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án (Bằng tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tính theo suất vốn đầu tư xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành).

- Có văn bản cam kết của nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo quy định của phương án đấu giá được duyệt, nếu vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

- Nộp tiền đặt trước theo Thông báo của Trung tâm.

- Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư có trách nhiệm:Lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; xây dựng chợ Sơn Đông theo đúng dự án đầu tư được phê duyệt.

11. Phương thức đấu giá, hình thức đấugiá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Hình thức đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất thuê đối với toàn bộ khu đất theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

(Chi tiết tham khảo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3700 525)./.