Ngày 30/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Quốc Oai vào ngày 30/9/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá: (i) Khu ĐG 28, xã Đông Yên: 19 thửa (kí hiệu: L01 đến L19); diện tích từ 117,2 m2; giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 50.000.000 đ/ thửa đất. (ii) ĐG 04 xã Ngọc Liệp: 30 thửa (Nhóm 1 gồm: + Khu 1: 9 thửa và Khu 2: 7 thửa; nhóm 2 gồm: + Khu 3: 7 thửa và Khu 4: 7 thửa); diện tích từ 83,1 m2 đến 114,1 m2; giá khởi điểm: 5.500.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 50.000.000 đ/ thửa đất.

2. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ 12/9/2018 đến ngày 27/9/2018 (giờ hành chính). Người tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 25/9 đến 27/9/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp: chuyển khoản theo thông tin sau: “Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Số Tài khoản: 112000131274 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An”. Nội dung chuyển khoản: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với “Số lượng” thửa đất, khu đất “tên khu đất đấu giá”.

5. Thời gian xem thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: Ngày 26, 27/9/2018 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

+ Khu ĐG 28, xã Đông Yên: 8h00, ngày 30/9/2018 (Chủ nhật).

+ Khu ĐG 04 xã Ngọc Liệp: 14h00, ngày 30/9/2018 (Chủ nhật).

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai (Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội).

Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng TTĐT UBND huyện Quốc Oai (http://www.quocoai.hanoi.gov.vn) hoặc liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất Huyện Quốc Oai. ĐT: 024.33.941.997.