Ngày 30/8/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước của Hạt Kiểm Lâm huyện Bá Thước (Địa chỉ: Phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 30/8/2019 như sau:

Tài sản đấu giá: Gỗ các loại từ nhóm 2 đến nhóm 7, khối lượng 8,152m3, trong đó: Gỗ tròn từ nhóm 2-7 là 3,128m3; Gỗ xẻ từ nhóm 2-7 là 5,024m3; 540 kg gốc rễ cành nhánh Nghiến nhóm IIa; 12,143 ster củi

Giá khởi điểm: 14.000.000 đồng

Số tiền bằng chữ: (Mười bốn triệu đồng).

2. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước và đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 21/8/2019 đến hết ngày 22/8/2019 tại nơi tài sản được quản lý của Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước.

- Thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 27/8/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 29/8/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 30/8/2019 tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp không giới hạn số vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.