Ngày 30/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn (địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn, như sau:

Khu đất lâu năm khác, tọa lạc tại ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 1.144m2 đất, thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 09, (Theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 04/5/2019).

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) (Ưu tiên dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Theo Thông báo số 34/TB-VPUBND ngày 31/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 50 năm): 216.216.000đồng (Hai trăm mười sáu triệu hai trăm mười sáu ngàn đồng).

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá: Khi triển khai loại hình sản xuất kinh doanh phải phù hợp quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 27/8/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 22 và 23/8 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.