Ngày 30/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Thủ Đức, TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam ủy quyền như sau:

Bên có tài sản: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

(Địa chỉ: Số 02 láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Tài sản đấu giá: QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 558  tờ bản đồ số 104, tọa lạc tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM. Diện tích: 382,8 m2.

Lưu ý: Đây là tài sản thế chấp Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam bán đấu giá để thu hồi nợ vay theo Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm và tự chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá. Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền đấu giá thành và tất cả các chi phí có liên quan trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký biên bản đấu giá thành bất kể có được bàn giao tài sản hay công chứng hợp đồng đấu giá tài sản hay không; Đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện gì về sau.

Giá khởi điểm: 18.303.147.000 đồng. Tiền đặt trước: 20%.

Thời gian xem tài sản, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến hết 09 giờ 00’, ngày 27/08/2019. Xem tài sản tại nơi có tài sản.

Hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00’, ngày 26/08/2019 đến hết 09 giờ 00’, ngày 29/08/2019.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00’, ngày 30/08/2019.

Nơi tổ chức bán đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Đông Nam Á. Địa chỉ: Lầu 3, số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Hoặc có thỏa thuận khác.

Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức - Phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á. Địa chỉ: Lầu 3, số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM. ĐT: 0903.750.388.