Ngày 30/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 38 ô đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: QSD 38 ô đất tại khu 6, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Diện tích từ 125 m2 đến 150 m2. Giá khởi điểm: 1.600.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: Từ 40.000.000 đồng/ô.

Chi tiết trong hồ sơ mời đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 08/08/2019 cho đến hết 11h30’, ngày 29/08/2019. Nộp tiền đặt trước ngày 27, 28, 29/08/2019 và hoàn thiện thủ tục tại Phòng Địa chính - UBND xã Sơn Thủy hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 08h30’, ngày 30/08/2019, tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 – 0985361047.

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đính chính thông tin đấu giá tài sản

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh xin thông báo đính chính thông tin đấu giá tài sản là QSD 38 ô đất tại Khu 6, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Theo thông báo số 14/TB-VL ngày 08/8/2019) như sau:

“Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 08/08/2019 cho đến hết 11h30’ ngày 28/08/2019 phòng Địa chính UBND xã Sơn Thủy hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh”

Các thông tin khác vẫn giữ nguyên trạng như Thông báo số 14/TB-VL ngày 08/8/2018 của Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

Trân trọng cảm ơn!